Ekonomide Prusya Modeli

Prusya, 19.yy ortalarına kadar tam olarak siyasi, idari, ekonomik anlamda istikrar sağlayamamıştı. Napolyon komutasındaki Fransız ordularına yenilmeleriyle derin bir girdaba sürüklenmekteydiler. Berlin’in batısında kalan topraklarını kaybetmişlerdi. Napolyon’un Rusya’da yenilip, Waterloo’da ağır bir mağlubiyet almasıyla Prusya yenileşme hareketine girdi. I. Wilhelm’ın başbakanlığa